GUD TRUER INGEN MED HELVETES DOM

EN SALME OM FRELSEN

Da har «salmeverkstedet» skrevet en ny salme som herved publiseres – til fri bruk for alle. Salmen har fått tittelen «GUD ER IKKE I KONFLIKT MED OSS». Det er en salme om frelse, og teksten ønsker å vise at frelsesbegrepet omfatter langt mer enn den sterkt individualserte frelsesforkynnelsen i kjølvannet av Anselms «objektive forsoningslære» ( at Jesus døde for våre synder som et stedfortrende offer for å «blidgjøre» Gud)

Strøtanker fra salmeverkstedsbenken:

Vestlig kristendom har som en følge av den objektive forsoningslæren forkynt en hyper-individuell frelse. Det har i sin turresultert i ensidig fokus på vår personlige synd, framfor de (i de fleste tilfeller langt verre) systematiske synder, som for eksempel vår binding til urettferdige økonomiske, politiske, religiøse og sosiale strukturer og manglende handlinger for å gjøre noe med det.

Som metodister har vi våre sosiale prinsipper som en god verktøykasse til å forkynne og praktisere en bredere forståelse av frelsen.

Ulike måter å forstå frelsen og Jesushendelsen på, har levd i kirken fra den aller første tid – også tanken om at Jesus ikke kom for å dø for våre personlige synder.

Trengte vi egentlig Jesus bare til de siste tre dagene, eller timene, av hans liv? En tanke som tillater oss å ignorere Jesu livsstil og forkynnelse…?

I fransiskansk språkbruk kom ikke Jesus for å endre Guds mening om menneskeheten; Jesus kom for å endre menneskehetens mening om Gud.

Hvorfor (og hvordan) skulle Gud trenge et «blodsoffer» for å kunne elske det han/hun hadde skapt?

Mye tradisjonell frelsesforståelse bygger på en forestilling om Gud som en streng dommer. Jeg ønsker oss bort fra denne «juridiske» forståelsen. Skal Gud først få en «yrkestittel» må det være lege. Forsoningen / frelsen handler ikke om juss, men helbredelse. Frelse er gjenopprettelse av vårt forhold til Gud, og instrumentet er kjærlighet og nåde.?

Nok om det. Her er salmen:

(om noen ønsker salmetekst og/eller note i pdf-format, så ta kontakt! epost til: oleander@wemail.no)

ALT GODT! BLESSUP!

Salmen justert etter verkstedbesøk!

Salmeverkstedet «Blessup» er akkurat det; et verksted. Derfor har min nyeste salme «LA OSS SLØSE MED KJÆRLIGHETEN» vært inne til en liten, men vital justering, to uker etter lanseringen. Det betyr atde første strofene i vers 3 er endret, fordi noen melder at bruken av ordet «dritt» kan føre til en funksjonsfeil som vanskeliggjør salmens gudstjenestebruk.

Fordi jeg setter meget stor pris på respons og innspill og kommentarer, vil jeg gjerne referere noe av dialogen med han som påpekte den mulige funksjonsfeilen. Dette som en oppfordring og oppmuntring til alle interesserte å bli en av salmeverkstedets mekanikere!

Den aktuelle responsen ble innledet med en meget hyggelig og positiv omtale av salmen. Bare hør! Dette er jo balsam for salmedikteren:

«Jeg har bare godt å si om salmen og håper den vil bli til glede og inspirasjon for mange! Ikke minst føler jeg meg stolt over å tilhøre en kirke hvor salmer som dette blir skapt. Jeg våger å påstå at det finnes en del genuint metodistiske element her som likevel vil kunne vekke gjenklang i mange ulike kretser. Vi har en teologi som vi med stolthet kan løfte frem, noe jeg synes denne salmen er et godt eksempel på.»

Så følger han opp med et meget konstruktivt spørsmål/innsigelse:

«Er dette tenkt å synges som en salme, eller ser du for deg at denne først og fremst skal fremføres av en litt folkelig artist? Hvis det er tenkt som en kirkelig salme, ser du da for deg at folk vil føle seg komfortable med å synge ordene «alskens dritt» i en gudstjeneste? Hvis dette kun skal fremføres av en trønder-rocker, er selvfølgelig rammene helt annerledes, men jeg tror du står i fare for å oppleve at salmen blir valgt bort på grunn av den språkbruken. Kanskje noe å vurdere? … Jeg ville uansett vurdert å formulere setningen annerledes, for å sikre meg at salmen ikke vekker anstøt på en sånn måte at den ikke blir brukt. Your call! 😉

I mitt svar takket jeg for veldig hyggelig, positiv og konstruktiv respons og fortsatte:

«Jeg har jo tenkt den som en kirkelig fellessalme til gudstjeneste og annen samlingsbruk. Jeg skjønner din innvending og skepsis til «alskens dritt», samtidig som jeg selv er helt komfortabel med å bruke begrepet. Jeg er tilhenger av at kirkens språk er realistisk i forhold til den verdens- og samfunnsvirkelighet vi og folk lever i.Men, om ikke annet så for øvelsens skyld, har jeg fundert litt og kommet opp med følgende mulige alternativ::

«La oss sløse med kjærligheten og la håpslyset stråle slik
at det avdekker all salgs urett, vold og overgrep, hat og svik.»

Etter noen konsultasjoner kom jeg til at den aktuelle ordbruken burde endres. Selv om jeg fortsatt selv er komfortabel med å synge ut min motstand mot «alskens dritt» i kirken, aksepterer jeg at noen kan ta anstøt av det, og at det kan begrense bruk av salmen. Det tar jeg konsekvensen av, for jeg vil jo gjerne at den skal synges og brukes!

Tredje versets to første strofer lød opprinnelig slik:

La oss sløse med kjærligheten og la håpslyset flomme fritt;
sette søkelys på all urett, vold og misbruk og alskens dritt. 

Etter et par timer på salmeverkstedet heter det nå:

«La oss sløse med kjærligheten og la håpslyset stråle slik
at det avdekker all salgs urett, vold og overgrep, hat og svik.»

Teksten er selvfølgelig også rettet i den fullstendige salmeteksten (under). Hvis dere har, eller kjenner noen som har lastet ned første utgave, håper jeg dere kan hjelpe med å spre den justerte/oppdaterte versjonen! Syng og sløs i vei!