SALME I KORONATIDER

Av Ole-Einar Andersen – mars 2020
Kan stort sett synges til melodien til «Se mørket vinner aldri over lyset» - 
....

Kjære Gud, i kjipe virustider
vi tenner lys og knytter håp til det.
Når mørket imot livets krefter strider
så tror vi trassig gode ting kan skje!

Kjære Gud, i kjipe virustider
la kirke bli et verb – gjør troen ny!
La oss få vise verden nye sider
av hva din frelse faktisk kan bety!

Kjære Gud, i kjipe virustider 
ber vi en bønn for alle folka som
trår til og stiller opp når andre lider, 
som viser mot og at de bryr seg om.

Kjære Gud, i kjipe virustider. 
gi at vi ikke bare ser oss selv,
men tenker på at alle individer
har samme rett til mat og helsestell.

Kjære Gud, på kjipe virusdager
tålmodigheten vår kan fort ta slutt,
vi kjefter lett og frustrasjonen gnager; 
la destruktive tankesett bli brutt!

Kjære Gud, i kjipe virusnetter
når uro, angst og tvil kan feste seg,
ber vi om trøst og håp så angsten letter,
at vi kan finne fred i tro på deg.

Kjære Gud, i kjipe virusstunder
hjelp oss å holde fast på det vi vet:
at uten opphold er du med oss under
vår kamp og strid, og gir oss kjærlighet.

Kjære Gud, i kjipe virustider
la håpet leve i oss likevel;
at når koronaviruset omsider
er vekk, nytt liv skal feires med et smell!
---