GUD TRENGER IKKE FORSONING

forsøk på en frigjørende salme om frelsen…

Salmen «GUD TRENGER IKKE FORSONING» (2023) er en revidert versjon av «Gud er ikke i konflikt med oss» som jeg skrev og publiserte i fjor (2022). Teksten er litt justert og tilpasset en gammel, klassisk salmemelodi som gjør den lettere sangbar og tilgjengelig! Salmen er fortsatt et forsøk på å frigjøre frelsen fra den sterkt individualisrende «Anselmske forsiningslære» og senere pietistiske forsterkninger av tanken om at Gud både måtte ofre sin sønn og «blidgjøres» av oss for at vi skal bli frelst…

For meg, som teolog og metodist, er salmen en konsekvens av metodistisk menneskesyn og gudsbilde, og anvendelse av den metodistiske kvadrilateralen; at vi ikke bare skal legge  bibelen, men også historien, tradisjonen og ikke minst fornuften til grunn for å utvikle en bærekraftig teologi og livsanskuelse.

Salmen er selvfølgelig til fri bruk i og utenfor Metodistkirken.

"GUD TRENGER IKKE FORSONING
Tekst: Ole-Einar Andersen (2022/23)

1) Frelse er kjærlighet, fellesskap, nåde; 
Gud truer ingen med helvetes dom!
Frelse er gjestfrihet, vennlighet, godhet;
 frelsen gir livsgleden fritt spillerom. 
Gud dekker festbord og Jesus forsikrer: 
Du er velkommen, ja skynd deg og kom! 
Gud trenger ikke forsoning og bærer 
aldri på nag, men gir nåde hver dag!

2) Frelse er frigjøring, lenker som brytes; 
Jesus brøt dødens og ondskapens makt!   
Frelse er oppreisning, full akseptering, 
frihet fra fordommer, skam og forakt.
Frelsen bekrefter Guds evige vilje; 
alle har del i Guds kjærlighets pakt. 
Gud trenger ikke forsoning og bærer 
aldri på nag, men gir nåde hver dag!

3) Frelsen er håpet som vekkes i alle, 
som møtt av kjærlighet får et nytt liv.
Den stimulerer til livsglad forventning, 
er til alt svartsyn Guds alternativ,
frigjør fra angst for en evighets pine;
frelse for alle er Guds perspektiv!
Gud trenger ikke forsoning og bærer 
aldri på nag, men gir nåde hver dag!

4) Frelse er gudsriket virksomt på jorden. 
Der er vår plass og der hører vi til!
Frelsen gir motivasjon til å handle, 
og til å utfordre ondskapens spill:
kjempe mot helvetes krefter i verden; 
skape mer himmel på jord, slik Gud vil.
Gud trenger ikke forsoning og bærer 
aldri på nag, men gir nåde hver dag!

Og her er melodien: ( C-dur og D-dur)

Strøtanker fra salmeverkstedsbenken:

Vestlig kristendom har som en følge av den objektive forsoningslæren lenge forkynt en hyper-individuell frelse. Det har i sin turresultert i ensidig fokus på vår personlige synd, framfor de (i de fleste tilfeller ) langt verre systematiske synder, som for eksempel vår binding til urettferdige økonomiske, politiske, religiøse og sosiale strukturer og manglende handlinger for å gjøre noe med det.

Som metodister har vi våre sosiale prinsipper som en god verktøykasse til å forkynne og praktisere en bredere forståelse av frelsen. Og den metodostiske kvadrilateralen (se gjerne: https://absoluttmetodist.com/2016/02/11/kvadrilateralen-trangsynet-3-1/ ) er et nytig redskap og tenkemåte for å aktualisere budskapet om Guds kjærlighet og nåde inn i vår tid.

Ulike måter å forstå frelsen og Jesushendelsen på, har levd i kirken fra den aller første tid – også tanken om at Jesus ikke kom for å dø for våre personlige synder.

Trengte vi egentlig Jesus bare til de siste tre dagene, eller timene, av hans liv? tillater oss å ignorere Jesu livsstil og forkynnelse…?

Jesus kom ikke for å endre Guds mening om menneskeheten; Jesus kom for å endre menneskehetens mening om Gud.

Hvorfor (og hvordan) skulle Gud trenge et «blodsoffer» for å kunne elske det han/hun hadde skapt?

Mye tradisjonell frelsesforståelse bygger på en forestilling om Gud som en streng og nesten hevnegjerrig dommer. Jeg ønsker oss bort fra denne «juridiske» forståelsen. Skal Gud først få en «yrkestittel» må det være lege. Forsoningen / frelsen handler ikke om juss, men helbredelse. Frelse er gjenopprettelse av vårt forhold til Gud, og instrumentet er kjærlighet og nåde.

(om noen ønsker salmetekst og/eller note i pdf-format, så ta kontakt! epost til: oleander@wemail.no)

ALT GODT! BLESSUP!