DU VAR ALLTID MIN

Dåpssalme av Ole-Einar Andersen (2021)
---
1) Velkommen til kirken! Idag er det dåp
og dåpsvannet glitrer av liv og av håp.
Vi døper med glede og tro, for vi vet
at Gud er til stede med sin kjærlighet!

2) For Gud ga deg livspust og satset på deg!
I dåpslysets skinn kan du finne din vei!
Guds nåde går foran, ved siden og bak
og hver gang du snubler, så tar den godt tak.

3) Vi døper fordi Gud har elsket oss først
et håndfast symbol på at nåden er størst.
I dåpen bekrefter jo Gud med et smil:
«Du var alltid min. Det har aldri vært tvil!»
-----

Bakgrunn for salmen:

Det finnes mange flotte dåpssalmer. Men i alle/de fleste er det lutherske begreper som jeg ikke føler meg helt hjemme i. Det er ofte en understrekning av dåpens frelsende kraft, som blir litt i overkant av hva jegføler meg teologisk komfortabel med. Jeg har savnet en dåpssalme som ikke etterlater noen tvil om at dåpen er en bekreftelse på at barnet – og vi alle – var et «Guds barn» fra start,. Vi er alle skapt i Guds bilde. Salmen «Du var alltid min» fikk sin debut på høstoffer- og dåpsgudstjenesten i Trondheim Metodistkirke søndag 24. oktober 2021.

Melodi:

Jeg har selv skevet en enkel, barnlig melodi til dåpssalmen:

NÅDEN FEIGER ALDRI UT

SALMEVISE av Ole-Einar Andersen (2020)

1) Nåden feiger aldri ut! Du kan snuble, gå på trynet
men for Gud som elsker alle, er du aldri ut av syne!
Slik er Guds kjærlighet.

   Vi kan gråte og danse!
   Vi kan føle og sanse!
   Det er nådens puls som gjelder!
   Det er Guds kjærlighet!

2) Nåden feiger aldri ut! Den har evig datostempel, 
gjelder like godt på gata, som i katedral og tempel.                                   
Slik er Guds kjærlighet.

3) Nåden feiger aldri ut! Alle har en plass ved bordet!
Selv om noen setter grenser, sier Gud at du skal tro det!
Slik er Guds kjærlighet.

4) Nåden feiger aldri ut! Følger deg til alle tider,
når du jubler, når du sørger, når du smiler, når du lider.
Slik er Guds kjærlighet.

5) Nåden feiger aldri ut! Den står fast selv om vi svikter,
den er gitt oss kompromissløst, uten forbehold og plikter.
Slik er Guds kjærlighet.

6) Nåden feiger aldri ut! Den gir vilje, mot og krefter!
Inspirert av Jesu gjerning, tar vi sats og følger efter. 
Slik er Guds kjærlighet.

7) Nåden feiger aldri ut! Hvilket trassig håp vi eier
selv når alt er kjipt og trasig – kan vi tro vi går mot seier.
Slik er Guds kjærlighet.

8) Nåden feiger aldri ut! Holder aldri noen nede,
er en utstrakt hånd til alle, reiser opp og er til stede.
Slik er Guds kjærlighet.

9) Nåden feiger aldri ut! Hvem du elsker, eller du er, 
har du sterk tro eller tviler, spiller ingen rolle her.
Slik er Guds kjærlighet.

Melodi:

Irsk folketone /  Norsk Salmebok nr 103 ( «I et skur ved Betlehem» / «The word of life») Synges gjerne friskt/lystig, røfft og litt «pub-aktig».

Bakgrunn for salmen:

Salmetittelen er hentet fra en hilsen som Kirkerådets leder, Kristin Gunleiksrud Raaum ga under festgudstjenesten for Den norske kirkes nye preses, biskop Olav Fykse Tveit, i Nidarosdomen 11.oktober 2020.

Raaum sa blant annet: (uthevelser angir sitat som særlig inspirerte til salmen)

«Kirken skal by på fellesskap, et sted der ytre stash og iscenesatt prakt ikke teller. Kirken er et rom for de lange linjer. Det ligger under som en dypt forankret klangbunn i folks bevissthet: i kirken er det alvor og sannhet som gis rom. Som kirke har vi snublet og famlet. Men også kirken holdes oppe av Guds nåde. Den holdes sammen av Guds uforbeholdne kjærlighet til oss, til alle mennesker. Kirken er i verden som et forsonende fellesskap, med en felles forpliktelse: å løfte frem Guds kompromissløse nåde.

Uansett om vi er her, i et storslått kirkerom, eller sitter hjemme hos oss selv, er vi alle omfattet av EN NÅDE SOM ALDRI FEIGER UT. Den er der, for den som sørger og lider, for dåpsbarnet, for konfirmanten som mottar forbønnen eller i ekteskapet der to forenes i kjærlighet.

Evangeliet er ikke forbeholdt de få. Å reservere evangeliet for noen grupper, å bruke evangeliet til å holde noen ute eller nede, det er i strid med Jesu budskap. Hele grunnfortellingen om Jesus er at han åpner for mangfold. Jesus brekker Gudsriket åpent for alle – særlig dem som ble holdt utenfor. Dette forplikter kirken til å fortelle om en Gud som strekker hånden ut til mennesker, uansett hva som skjer. Slik at vi alle kan møte en kompromissløs nåde.»

Raaums sterke hilsen til preses Fykse Tveit, var så inspirerende at de første tekstskissene til salmen ble skrevet samme dag.

«RAUS OG ROMSLIG ER GUDS NÅDE»

Av Ole-Einar Andersen (2018)

1) Raus og romslig er Guds nåde, 
den som ingen grenser vet.
Hans rettferdighet er både
full av håp og kjærlighet.
La oss bringe nådens budskap,
gjør troverdigheten stor!
La vår kirke bli et redskap 
for Guds frelsesplan på jord.

Gud til oppbrudd du oss fører,
skap i oss en hellig trang:
«Åpne hjerter, sinn og dører!»
Vekk fra fordommer og tvang!

2) Gud, du frelser til forvandling
du befrir fra død og dom,
kaller oss til hellig handling
ber oss si til alle: kom!
For Guds nåde gjelder alle 
uten forbehold og krav,
den kan håp og tro framkalle 
her – og bakom død og grav.

ref.:

3) Fri oss i fra selvgod trygghet 
gi oss vågemot og tro!
Gjør oss lydhøre for kallet: 
rive murer, bygge bro.
La oss freidig proklamere
frihet i fra skyld og skam.
Slik kan verden konstatere
at Guds rike bryter fram.

ref.:

4) Gud, som springer oss i møte!
Krist, som gir oss livets vann!
Må vi aldri noen støte
vekk fra det som frelse kan.
Helligånd, du livets giver
gi oss troens rastløshet,
og til alle si at Gud er
ubetinget kjærlighet.

ref.:

Bakgrunn for salmen:

Inspirert av pastor Kjell Werner Rødders forkynnelse og menighetsrådgiver Jon Løvlands tjeneste i og for Trondheim metodistkirke 2015/16 – 2018.

Veldig fritt etter Francis William Fabers  «There’s a wideness in Gods mercy» (1862) 

Melodi:

NB: Refreng-melodien er en gjentakelse av siste halvdel av versenoten!